Islam en menstruatie

Bidden en vasten

Bidden tijdens de menstruatie is niet toegestaan. Dat zelfde geldt ook voor periode van 6 weken na een een bevalling (Lochia).

Na de menstruatie en reiniging kan weer met bidden begonnen worden. Gebeden hoeven niet ingehaald te worden.

Ook het lezen van de koran tijdens de menstruatie is niet toegestaan.

Ten slotte moslima mogen tijdens hun menstruatie niet vasten. De dagen dat ze niet hebben gevast moeten ze later (na de reiniging) inhalen.

Vrijstelling of verbod?

In het bovenstaande lees je een hoop verboden. Dat kan ook anders uitgelegd worden. Tijdens hun menstruatie zijn moslima’s vrijgesteld van onze hun verplichte dagelijkse gebeden en van vasten tijdens de ramadan.

Dit staat als volgt vermeld in de Koran: “Het zijn de islam en God die ons een uitstel van religieuze plichten geven tijdens wat een moeilijke en pijnlijke tijd voor vrouwen kan zijn.”

Vrijen en menstruatie

Tijdens de menstruatie is het volgens de islam niet toegestaan te komen tot penetratie. Tijdens intiem contact moet de vrouw haar lichaam van de navel tot de knieën afschermen. Elkaar lief hebben mag wel. Zoenen mag. Knuffelen, strelen en aanraken is toegestaan.

Ook mogen de vrouw en man klaarkomen. Intiem contact, en een orgasme kunnen menstruatiekrampen verlichten.

Als de vrouw klaar komt is het niet nodig de goesoel (grote wassing) te verrichten. De goesel kan na de menstruatie plaats vinden.