Menstruatie en religie

De menstruatie speelt niet alleen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. In verschillende religies en culturen hebben menstruerende vrouwen een bepaalde positie. Dat was niet alleen vroeger zo, maar dat geldt nu nog steeds. Meestal zijn de opvatting wel minder streng dan in het verleden.

Menstruatie als onrein

Menstruatie wordt in verschillende religies gezien als onrein. Voor vrouwen en meisjes betekent dit dat zij binnen de samenleving een aparte positie krijgen. Deze positie is meestal niet positief.

De negatieve kijk op de menstruatie werkt het menstruatietaboe in de hand. Daarnaast versterken religieuze en culturele opvattingen menstruatiearmoede.