Seksuele scenario’s

Persbericht 1 juli 2004 Ideale seksuele scenario’s in langdurige relatie onderzocht:

Vandaag presenteerde Prof. Dr Harry van de Wiel, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, de resultaten van het eerste, grote wetenschappelijk onderzoek onder 5500 ondervraagden naar seksuele scenario’s van mensen met een langdurige relatie (langer dan zeven jaar).

HARRY VAN DE WIEL SIGNALEERT BEHOEFTE AAN SEKSUELE VOORLICHTING VOOR GEVORDERDEN

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het weekblad Libelle en is mede mogelijk gemaakt door Lilly Nederland, producent van Cialis, de erectiepil met de lange werkingsduur. Van de Wiel ontdekte dat de cultivatie van seks bij mensen met een langdurige relatie nog in de kinderschoenen staat en dat vele Nederlanders door schroom, subassertiviteit en problemen, niet in staat zijn hun ideale vrijscenario te realiseren.

Echter, de resultaten van een kleine, zeer tevreden groep mensen laten zien dat het Grote Genieten zeker niet over hoeft te gaan na de eerste verliefdheid. “Wie bereid is moeite te doen om seks in de relatie spannend te houden, bijvoorbeeld door openlijk wensen en problemen te bespreken, door gebruik te maken van sfeer-, hulpmiddelen of de weekendpil, zal met aanzienlijk meer seksueel plezier oud worden dan wie dat niet doet”, aldus Van de Wiel.

Nederlanders waarderen hun seksuele welbevinden met een mager zesje

Volgens Harry van de Wiel moet het begrip seksuele voorlichting nieuw leven ingeblazen worden. Ging het vroeger om basisinformatie over anatomie en anticonceptie, nu lijkt voorlichting voor gevorderden over hoe het spannend te houden aan de orde.

Dit houdt in dat mensen over hun verlegenheid geholpen moeten worden om wensen, maar ook problemen bespreekbaar te maken; ten tweede dat de hulpverlening laagdrempelig moet zijn en aangeeft hoe je over seksualiteit kunt praten; ten derde dat er minder schroom moet zijn om voor problemen naar oplossingen te vragen.

Rol huisarts

Zo speelt volgens van de Wiel de huisarts een centrale rol: “Deze zou seksuele problemen bespreekbaar moeten maken. En veel waakzamer moeten zijn bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met het feit dat sommige middelen libidoverlies geven.

Maar ook door minder schroom te hebben bij het voorschrijven van een erectiepil. Juist zo’n pil maakt het mogelijk het ideale vrijscenario te realiseren. Gezien het belang van ongedwongenheid en spontaniteit lijkt een erectiepil met een lange werkingsduur hiervoor het meest geschikt.”

Achtergrondinformatie

Het wetenschappelijk onderzoek naar seksuele relaties is meestal gericht op jongeren of mensen die interesse hebben in seks. Echter, bij de meeste mensen die een langdurige relatie hebben (langer dan zeven jaar) is hun seksbeleving nauwelijks onderzocht.

Seksuele burnout

Juist deze groep is vatbaar voor een seksuele burnout en voor hen is er weinig tot geen voorlichting. Voorlichting over hoe zij een relatie op dit gebied spannend en bevredigend kunnen houden. Dat was de reden voor Harry van de Wiel om te rade te gaan bij mensen bij wie het wel goed gaat en wat de sleutel is tot het onderhouden van een goede seksuele relatie. Na een oproep in het weekblad Libelle reageerde maar liefst 5500 mensen, die via de website www.grotegenieten.nl of via ingezonden post hun ideale vrijscenario schetsten voor Van de Wiel.

De resultaten

De input van 5500 mensen Nederlanders geeft aan dat ze wel degelijk bekend zijn met het begrip seksueel scenario. Echter, de respondenten verstrekken slechts in beperkte mate details. Gemiddeld 20 tot 25% spreekt er openlijk over.

Nederlanders hanteren doorgaans een vrij uniform en bekend scenario: de eigen partner is het meest voorkomende personage, de eigen slaapkamer het vrijtoneel en alles speelt zich bij voorkeur af in het weekend, als men geen tijdsdruk of spanning ondervindt. De seksuele activiteit bestaat uit geslachtsgemeenschap of orale seks, al of niet ondersteund door sfeermakers en/of speeltjes.

Men gaat seks steeds vaker bewust en actief vormgeven

De mensen die werk maken van hun seksleven en die dus in staat zijn hun seksuele scenario’s regelmatig te realiseren, scoren gemiddeld een 7.0 voor tevredenheid. Dit terwijl mensen die dat niet doen gemiddeld een 5.6 scoren. Vooral vrouwen genieten meer van seks als ze “de schaamte” voorbij zijn.

Praat over seks

Niet durven praten over seks, angst voor experimenten, zich niet kunnen of willen verplaatsen in de belevingswereld van de partner hebben een negatieve invloed.

Het seksuele geluk

De groep is vatbaar voor verstorende invloeden. Deze zijn van sociale aard zoals conflicten die het seksuele geluk in de weg staat. Maar ook lichamelijke zaken zoals moeheid, ziekte of de overgang zijn spelbrekers. Bijna 20% van de respondenten had last van een erectiestoornis.

Ook hier geldt dat zij die er werk van maken of een erectiepil gebruiken, die past bij het realiseren van het weekendscenario, in staat zijn een goede seksuele relatie te blijven onderhouden.

De stap naar de psycholoog of seksuoloog vindt men nog een brug te ver.

Resultaten online beschikbaar

Op de website www.grotegenieten.nl kunnen bezoekers de resultaten lezen van het onderzoek en tips en advies krijgen van Harry van de Wiel om hun relatie nieuw leven in te blazen.

Curriculum Vitae Harry van de Wiel

Harry van de Wiel (‘s-Hertogenbosch, 1955) is werkzaam als hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij hoofd van dienst Psychosociale Begeleiding in het Academisch Ziekenhuis. Van 1998 t/m 2001 was hij bijzonder hoogleraar Seksuologie en als zodanig betrokken bij een groot aantal nationale en internationale onderzoeken.

Nationale en internationale vakpublicaties

Naast tal van nationale en internationale vakpublicaties heeft hij tal van boeken, artikelen en radio- en TV-series op zijn naam die gericht zijn op het verspreiden van wetenschappelijke kennis onder een breed publiek. Voor deze activiteiten heeft hij diverse onderscheidingen ontvangen zoals de prof.dr. Brummelkampprijs (Ned.Vereniging van Stomapatienten), de Olijf-Betty Bosprijs (Ned.Ver. van gynaecologische kankerpatiënten) en de Versteeg-camera.

Registraties:

 • klinisch psycholoog
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • seksuoloog

Enkele relevante Nederlandstalige publicaties:

 • Wiel, HBM van de (2002). Het grote genieten: oplossingen bij seksuele burn-out.Strengholt, Naarden.
 • Wiel, HBM van de, Wouda JC (2002). Elektronisch handboek medische communicatie. Ahmas, Groningen.
 • Wiel, HBM van de, Weert HCPM van (2002). Intermezzo: verliefdheid voor gevorderden. In: Bijblijven: Seksuologie: algemene kennis en vaardigheden, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, jrg. 18, nr. 4, pp. 39-50.
 • Wiel, HBM van de: Geen zin; seksueel verlangen als onvermijdelijk probleem in langdurige relaties. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie; 56 (2001), 191-196.
 • Vroege J, Nicolai L & Wiel HBM van de: Seksualiteitshulpverlening in Nederland. Nisso. Eburon, Delft. 2001
 • Wilbers D, Weijmar Schultz WCM & van de Wiel HBM: Ongewenste intimiteiten in de spreekkamer. In: Over de schreef. P.Lens en P.Kahn (red.) Van der Wees, Utrecht , 2001
 • Wiel, HBM van de, Weijmar Schultz, WCM & Jonker G: Hart & Lust; seksualiteit en intiem contact na een hartaandoennig. Federatie Hartezorg, Bunnik 2001.
 • Wiel, HBM van de (1999) Geluk is ook niet alles. Oratie RUG. Ahmas, Groningen.

Reacties zijn gesloten.