Abortus

Het woord ‘abortus’ betekent in de medische terminologie alleen voortijdige geboorte of miskraam. Een miskraam wordt door medici dan ook wel aangeduid als een ‘spontane abortus’. De volledige term abortus provocatus komt uit het Latijn: aboriri = vergaan of verloren gaan en provocare = oproepen.

Een kan zwangerschapsafbreking worden uitgevoerd bij een abortuskliniek of ziekenhuis met een vergunning. In Nederland regelt de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wat wel en niet mag. Sinds 2015 wordt er gesproken over de mogelijkheid dat ook de huisarts, met de juiste opleiding, een overtijdbehandeling met medicijnen mag gaan uitvoeren.

Er zijn verschilllende behandelingen om de zwangerschap af te breken:

Soms komt een zwangerschap onverwacht en / of ongewenst. Je raakt zwanger als je daar nog helemaal niet aan toe bent. Je bent je jong, je hebt geen vaste relatie. Als je de zwangerschap wilt laten afbreken zul je daar vast een goede reden voor hebben. Hoe goed die reden is bepaal je uiteindelijk zelf. Niemand mag je dwingen. Het is jouw keuze. Geef ruimte aan je gevoel en je verstand.

Op deze pagina willen we je meer informatie over abortus geven. Tevens kun je hier natuurlijk ook jouw vragen stellen. Nadat je een gesprek met je huisarts of de abortuskliniek hebt gehad, ben je wettelijk verplicht tot 5 dagen bedenktijd. Bent je 16 dagen of minder over tijd, gerekend vanaf je laatste menstruatie (zwangerschap van 6 weken en 2 dagen)? Dan heb je geen verplichte bedenktijd en is een overtijdbehandeling nog mogelijk.

Het verwerken van een abortus

Uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers naar de seksuele gezondheid in Nederland (2009) blijkt dat 42 procent van de vrouwen na een abortus zorgeloos (althans wat de abortus betreft) door het leven gaat. Daarmee is echter ook gezegd dat een meerderheid van de vrouwen (58 procent) wél last heeft van blijvende gevolgen.

Fiom biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus.

Ook helpt Fiom mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland en beheren ze de KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt.

Wat vinden we in Nederland van abortus?

Nederlanders zijn een groot voorstander van legale abortus, maar vinden tevens dat alternatieven meer op tafel moeten komen. Uit onderzoek van TNS NIPO, dat in 2016 verscheen, bleek ook dat mensen behoefte hebben aan onafhankelijke hulp bij die helse keuze: het kind houden of laten weghalen.

Tevens lijkt er sprake te zijn van een trend dat jongeren minder positief tegen abortus aankijken. Sinds 2002 daalt het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners. Misschien mede daardoor neemt sinds 2015 het aantal tienerzwangerschappen voor het eerst sinds jaren weer licht toe. Daarnaast is er volgens de gezondheidsinspectie IGJ sinds 2000 een dalende lijn te zien in het totaal aantal abortussen.

Reden voor Zwangerschapsafbreking belangrijk voor oordeel

Het bovengenoemde onderzoek geeft tevens aan dat de reden voor de zwangerschapsafbreking een rol speelt over hoe er tegen aangekeken wordt. Men vindt het onderbreken van de zwangerschap vanzelfsprekender als het leven van de moeder in gevaar is, de zwangerschap voortkomt uit een verkrachting of de vrucht een ernstige medische aandoening heeft of niet levensvatbaar is. Minder vanzelfsprekend is het volgens de ondervraagden als de reden voor abortus ligt in ontevredenheid over het geslacht van het kind, de woonruimte of financiële situatie of omdat mensen de komst van een baby niet kunnen combineren met werk.

Alternatieven voor abortus

Wie onbedoeld zwanger raakt, krijgt te maken met moeilijke en ingewikkelde vragen. In plaats van te kiezen voor azangerschapsafbreking kun je het kindje natuurlijk ook houden en op zoek gaan naar jullie die past bij jouw situatie, pleegzorg en adoptie zijn andere opties.

Siriz voor hulp bij onbedoelde zwangerschappen

Het is belangrijk om de tijd te nemen om goed en rustig na te denken als je een abortus overweegt, zodat je tot een weloverwogen beslissing komt. Siriz biedt begeleiding bij het maken van je keuze. Deze begeleiding is gratis. Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij biedt preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen ze het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen.

Ook als je helemaal geen abortusplannen hebt, kan Siriz je helpen als je onverwacht zwanger geworden bent.

Daarnaast verlenen ze kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.

Tegelijk bieden zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Zij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers.

SIRIZ & VBOK

Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). De VBOK is een algemene ledenorganisatie die, heel in het kort gezegd, opkomt voor de rechten van het ongeboren kind. De VBOK ondersteunt Siriz met financiële middelen.

Meer informatie over Siriz kun je lezen op de website van Siriz zelf.

Cijfers over abortus wereldwijd

Men schat dat wereldwijd jaarlijks ongeveer 46 miljoen abortussen worden uitgevoerd. Het percentage van de zwangerschappen dat beëindigd worden door middel van abortus provocatus varieert van land tot land. In sommige landen zoals België (11,2 per 100 zwangerschappen) en Nederland (10,6 per 100) is dit percentage relatief laag, terwijl andere landen zoals Rusland (62,6 per 100) en Vietnam (43,7 per 100) een relatief hoog percentage. Het gemiddelde cijfer zou wereldwijd rond de 26 per 100 zwangerschappen liggen. In Europa zou dit percentage 19 % bedragen.

Aantal abortussen in Nederland

Tot 2015 waren de meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen in de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar. In 2016 bestond de grootste groep uit vrouwen van 25 tot 30 jaar. Het aantal abortussen bij tieners was bijna 3.000. In 65 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar.

Bijna een derde van de vrouwen onderging al eerder één of meer zwangerschapsafbrekingen.

Bij ruim een kwart van de zwangerschapsafbrekingen ging het om een zogeheten overtijdbehandeling.

Bij bijna 5 procent van de gevallen werd de zwangerschap afgebroken naar aanleiding van de gezondheid van het ongeboren kind. Bijna 3.650 abortussen (12 procent) werden uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen.

Women on Waves

Iedere 6 minuten overlijdt een vrouw onnodig aan de gevolgen van een illegale en onveilige abortus. In reactie op deze schending van rechten van de vrouw en grote medische nood, vaart Women on Waves met een mobiele kliniek op een schip naar landen waar abortus illegaal is.

http://www.womenonwaves.nl/