Overtijdbehandeling

Een overtijdbehandeling (OBT) is een zwangerschapsafbreking in de periode tot zestien dagen ‘overtijd’. De behandeling kan zowel met de ‘abortuspil‘ als via een zuigcurettage gedaan worden. Bij een zuigcurettage wordt met een heel dun plastic buisje de inhoud van de baarmoederholte leeggezogen.

De abortuspil kan tot 9 weken overtijd gebruikt worden. Een zuigcurettage bij 7 tot 16 dagen overtijd.

Overtijdbehandeling bij abortuskliniek

Voor een OBT kan je direct een afspraak maken bij een abortuskliniek. Voor andere behandelingen om een zwangerschap te beëindigen is een verwijzing van je huisarts of andere arts verplicht.

Ook als een verwijzing niet nodig is kun je natuurlijk je zwangerschap wel met de huisarts bespreken.

Geen 5 dagen bedenktijd

Een verschil tussen een overtijdbehandeling en een abortus is dat bij een overtijdbehandeling niet de verplichte 5 dagen bedenktijd geldt. Een overtijdbehandeling is mogelijk bij een zwangerschapsduur korter dan 6 weken en 2 dagen (16 dagen ‘overtijd’). Daarbij reken je vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.  Een overtijdbehandeling wordt uitgevoerd in een abortuskliniek of ziekenhuis.

Naar de huisarts voor een overtijdbehandeling

Sinds 2015 wordt er gesproken over de mogelijkheid dat ook de huisarts, een overtijdbehandeling met medicijnen mag gaan uitvoeren. De huisarts moet hiervoor dan wel in het bezit van de juiste opleiding.

Uit onderzoek van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) blijkt dat tijdens de overtijdbehandelingsperiode medicijnen veilig en effectief kunnen worden toegepast door huisartsen. Het gaat dan om zwangerschap van 6 weken en 2 dagen, dat is 16 dagen overtijd.

In de weken daarna (tot 9 weken zwangerschap) wordt de kans op complicaties iets groter. Ook neemt de effectiviteit iets af.

Omdat een overtijdbehandeling (OTB) wettelijk is toegestaan is een groep huisartsen vanuit de NHG-expertgroepen Seksuele gezondheid en Urogynaecologie een pilot gestart. Ze werken samen met een abortusarts, gynaecoloog en apotheker. Hierbij worden medicamenteuze OTB’s in de huisartspraktijk toegestaan. De pilot is bedoeld om te zien hoe de OTB kan worden ingezet en om handreikingen te bieden voor een landelijke implementatie.