Draagmoeders

Wettelijke regeling voor draagmoeders

Paren die op de gewone, natuurlijke manier geen kind kunnen krijgen, willen wel eens een beroep doen op een ‘draagmoeder’, een vrouw die na de zwangerschap haar kind afstaat aan de partners met de kinderwens. In België bestaat daar tot nu toe geen enkele wetgeving over. Ook in Nederland is er geen speciale wetgeving op het gebied van draagmoederschap voor wat betreft de rechterlijke procedure. De officiële procedure loopt via de adoptieprocedure en gaat als volgt: Al voor de geboorte kan men de Raad voor de Kinderbescherming schriftelijk om toestemming verzoeken het kind na de geboorte als pleegkind op te nemen. De Raad zal een klein onderzoek verrichten. Vervolgens vraagt de Raad bij de kinderrechter ontheffing van het ouderlijk gezag aan. De rechter kan deze ontheffing echter alleen verlenen indien er sprake is van onmacht of ongeschiktheid. Dit is echter zelden het geval bij vrouwen die uit ideële overwegingen een kind voor een ander baren.

Commercieel draagmoederschap is in Nederland wel verboden en dus strafbaar (op grond van art. 151b en 151c Sr). Een vergoeding voor gemaakte kosten is uiteraard wel toegestaan. Hierbij valt te denken aan bevallingskosten en eventuele inkomensderving als gevolg van de zwangerschap. Veelal zal de draagmoeder een zus of goede vriendin zijn. Het is immers geen geringe opgave, de meeste vrouwen doen dat doorgaans niet zomaar voor iedereen.

Brochure Draagmoederschap

Freya is de Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek. Freya heeft een brochure over draagmoederschap uitgegeven.

De informatieve en duidelijke brochure gaat in op de verschillen tussen laagtechnologische (eicel draagmoeder + zaadcel wensvader, bevruchting door kunstmatige inseminatie) en hoogtechnologische (eicel wensmoeder + zaadcel wensvader, bevruchting door IVF) draagmoederschap. Verder kunt u in de brochure lezen welke koppels in aanmerking komen voor draagmoederschap en welke juridische gevolgen dat heeft. Ook de psychosociale aspecten voor het kind, de draagmoeder en de wensouders worden niet vergeten. Tot slot bevat de brochure nog een aantal nuttig adressen voor meer informatie en hulpverlening rondom draagmoederschap.

Draagmoeder

Voor vrouwen die zelf niet in staat zijn een zwangerschap uit te dragen kan draagmoederschap een oplossing zijn. Het paar dat een kind wenst kan een andere vrouw vragen een kind voor hen te dragen. Zo’n zwangerschap komt meestal tot stand door middel van kunstmatige inseminatie met sperma van de wensvader, maar ook met behulp van IVF is dit mogelijk. Aan deze manier van vervulling van de kinderwens kleven echter wel een aantal ethische, emotionele en juridische dilemma’s en problemen.

Links