Geplaatst op

Amerikaanse superbeha spoort borstkanker in een vroeg stadium op

borstzelfonderzoek behaIn diverse media viel vandaag te lezen over deze superbeha. De BSE Bra, waarbij BSE staat voor breast self exam (borstzelfonderzoek). Vanaf 2013 al in Europa te verkrijgen. Zoals het plaatje laat zien doet de beha enigszins futuristisch aan. Met de aankondiging laat het Amerikaanse First Warning Systems  ook veel vragen onbeantwoord. De prijs van de beha is onbekend. Ook is niet duidelijk wanneer en hoe vaak de beha gedragen zou worden moeten.
Wordt het een product dat je straks bij wijze van spreken in de supermarkt kan kopen of iets dat je tijdelijk gebruikt, bijvoorbeeld op aanraden van een specialist of huisarts. Duidelijk is zelfs niet heeft het alleen de vorm van een beha of wordt het ook werkelijk in deze functie gedragen?

De beha, of het apparaat, meet temperatuurverschillen in de huid. Op deze manier wordt afwijkingen in het borstweefsel en mogelijke tumoren eerder opgespoord. De resultaten van de meting worden via een in de beha ingebouwd zender verzonden. Data wordt verzonden naar het internet en is op een PC of smartphone te bekijken. Volgens de eerste resultaten is de superbeha nauwkeuriger dan de traditioneel gemaakte mammogrammen.

Het door First Warning Systems verspreide filmpje illustreert duidelijk waarom het opsporen van borstkanker zo moeilijk is. In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 12.000 en 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Onderzoek en nieuwe toepassingen zijn daarom ook meer dan welkom.

http://youtu.be/gtDUwWf7DVg

In Nederland krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. De diagnose wordt in 75% van de gevallen gesteld bij vrouwen van 50 jaar en ouder. De kwaliteit van de gemaakt mammogrammen wordt steeds beter sinds 2009 ook digitaal. 100% zekerheid geeft een mammogram niet. Ook vals positief mammogrammen komen voor. Ook voor de superbeha is het goed om te kijken naar de mogelijk vals positieve score. Wetenschappers toonde al aan dat het uitvoeren van borstzelfonderzoek niet leidt tot een lagere sterfte (bron: Hebon). Ook de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek in de verlaging van de sterfte aan borstkanker wordt regelmatig in twijfel getrokken (bron: Telegraaf). Claudia Keyzer-Dekker promoveerde in september op dit onderwerp. Zij schreef: “Het blijkt dat als vrouwen een vals positief mammogram krijgen, zij vaak te maken krijgen met angst en depressieve klachten. Daardoor ervaren ze een verslechterde kwaliteit van het leven tot zelfs een jaar nadat de diagnose is gesteld dat er geen sprake is van borstkanker.”

Teveel screening kan ook veel onrust en leed veroorzaken. Oorzaken van borstkanker zijn nog steeds niet bekend. Risicofactoren zijn wel in kaart gebracht, waaronder erfelijkheid, pilgebruik, korte of geen borstvoeding geven, vroege menstruatie en late overgang. (bron: Pink Ribbon). Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker en de juiste behandeling en optimale begeleiding voor de patiënt.