Vrouw en financiën

De financiën misschien niet het leukste onderwerp, toch hoort het thuis op deze website. Want financiële onafhankelijk betekent meer vrijheid, helpt de emancipatie en zorgt dat we niet in de problemen komen bij ingrijpende levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding, ontslag of het overlijden van de partner. Het bereiken van financiële onafhankelijk is niet eenvoudig, maar anderzijds ook niet onmogelijk, kijk eens naar wat van ons gevraagd wordt we zijn immers vaak ook moeder, minnares, collega en vooral alles wat een man niet is.

Wat is financieel onafhankelijk dan precies?

In het bovenstaande hebben we het erover dat je zelf genoeg geld kunt voordienen om te kunnen voorzien in je dagelijkse kosten en die van je gezin. Onder economisch zelfstandig verstaan we dan een inkomen uit werk van ten minste 920 euro per maand.
Er bestaat ook een bredere definitie van financieel onafhankelijk; als je zonder inkomen uit werk (of ondernemerschap wat minstens net zoveel uren zou vergen) toch het gewenste Inkomen kan bereiken, of terwijl je niet meer hoeft te werken voor geld. Het klassieke voorbeeld is iemand die renteniert. Ook daar kan en mag je natuurlijk naar streven. Voor die vorm van financiële onafhankelijk heb je een passief inkomen nodig.

Wat zeggen de cijfers?

In 2017 kon nog altijd ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen financieel niet op eigen benen staan (van de hoogopgeleide is 71% economisch zelfstandig, laag opgeleide vrouwen 25%). Veel vrouwen werken deeltijd en verdienen minder dan 70% van het netto minimumloon. Oudere vrouwen van boven de 50 jaar hebben vaak ook hun pensioen niet goed geregeld, en moeten rekenen op dat van hun (ex)partner. Deze vrouwen zijn niet gedekt tegen economische tegenspoed, zoals een echtscheiding of het ontslag of overlijden van de partner.

Jonge vrouw vaker niet economisch zelfstandig

Verschillen beginnen al op jonge leeftijd en het verschil neem later alleen maar toe, als de zorg voor kinderen een rol gaat spelen. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt dat omdat ze er vaak al heel snel voor kiezen om in deeltijd te werken en dat levert minder salaris op. Ook volgen vrouwen vaker een studie die ‘voorsorteert’ op een beroep of branche met veel deeltijdwerk, zoals de zorg.

Jonge Nederlandse vrouwen werken kleinst aantal uren van Europa

Het belang van een persoonlijke financiële planning

Bij persoonlijke financiële planning wordt voor iedere belangrijke levensfase en levensgebeurtenis (life events) een financieel doel opgesteld. Daarnaast wordt het persoonlijk financieel plan beschreven en uitgevoerd. Per fase kijk je naar de inkomsten en uitgaven en stem je deze af op je doelen. Moeten de kinderen straks studeren of wil je eerder stoppen met werken, dan zul je daar voor moeten sparen.

Belangrijke levensfasen en levensgebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een (eerste) huis kopen, samenwonen en trouwen, kinderen krijgen en kinderen die gaan studeren en pensionering (eerder stoppen met werken). Met een gedegen financieel plan dat ook goed wordt uitgevoerd, is er voor elke levensfase genoeg geld om deze levensfase met vertrouwen tegemoet te zien. Maar als we financiële onafhankelijkheid willen voorkomen houden we ook rekening met “negatieve” life events zoals scheiding, ziekte en overlijden.

Geld lenen heeft een negatieve impact op je financiële onafhankelijk

Schulden kunnen ontstaan door o.a. hypotheek, koop op betaling of andere vormen van geldverstrekking waarbij een lening wordt aangegaan. Een betere oplossing is eerst te sparen.

We kunnen meer dan we denken

Belastingen oninteressant, ongebruikelijk misschien? Maar als we het alleen aan de partner laten kan dat dus ook nadelige gevolgen hebben. En dan zoiets als beleggen, klinkt natuurlijk ook niet spannend en opwindend, toch geven diverse onderzoeken aan dat je beleggen beter aan een vrouw kunt overlaten. Vrouwen doen niet of ze alles snappen, daardoor nemen ze wat minder risico, wat het rendement ten goede komt en zorgt voor lagere transactiekosten. En iets minder traditioneel, wat dacht je van de Bitcoin, en andere crypto munten, huh wat? Dat is pas saai! Toch zien we dat steeds meer vrouwen een plek vinden in de wereld van en block chains en crypto money.